قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات جشنواره جهاني فيلم آسا

شرایط اختصاصی:

1. موضوع فیلم ها می بایست پیرامون مسائل انسان دوستانه باشد.

2. حداکتر زمان فیلم ها برای بخش مسابقه 40 دقيقه تعیین شده است. در غیر اینصورت به بخش جنبی راه خواهد بافته

3. هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی از سوی یک شخص وجود ندارد.

شرایط عمومی:

1. شرکت کليه فیلم سازان، نهادها، سازمانهای دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است.

2. كليه آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره می بایست در قالب DVD، DV و یا VCD و یا فایل باشد، همچنین پسوند کلیه ی فایل ها می بایست mp4  باشد.

3. نسخه های ارسالی برای بازیبنی به جشواره، برگشت داده نخواهند شد.

4. در صورت انتخاب آثار ارسالی، ارائه نسخه اصلی اثر به دبیر خانه الزامیست.

5. دبیرخانه جشواره مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده را ندارد.

6. پس از راهیابی فيلم ها به جشنواره امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.

7. تکمیل فرم شرکت در جشنواره به صورت اینترنتی بوده و بایستی به همراه 2 قطعه عکس 3.4 کارگردان، 2 قطعه عکس صحنه و1 قطعه عکس پشت صحنه ارسال گردد.

8. فیلمهایی که دارای استاندارد فنی و کیفيت نمایشی نباشند از بخش مسابقه حذف می گردند و به تقاضای فیلم هایی که مدارک آنها به طور ناقص ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10. تمامی آثار باید با زیر نویس انگلیسی به جشنواره ارسال گردد.

11. آثاری که نمایش آنها قطعی شده باشد در سایت جشنواره اعلام و معرفی می گردد.

12. به فیلم هایی که به بخش مسابقه راه يافته اند گواهی شرکت در جشنواره داده خواهد شد.

 13. فرم تقاضاي شركت باید به تاييد تهيه کننده رسیده باشد.

 14. امضاي فرم تقاضاي شرکت و تاييد فرم اينترنتي به معنای قبول مقررات اعلام شده است.

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar