تقویم
 • تقویم

  تقویم جشنواره  
  آغاز فراخوان جشنواره 27 اسفند ماه
  همایش نقش موضوعات انسان دوستانه در فیلم نامه های سینمایی 4 اردیبهشت ماه
  پایان فراخوان جذب آثار 28 خرداد ماه
  انتخاب آثار و اعلام آثار راه یافته به بخش اکران و مسابقه 10 شهریور ماه
  داوری آثار 24 شهریور ماه
  افتتاحیه جشنواره 6 مهر ماه
  اکران آثار  7 مهر ماه تا 9 مهر ماه
  اختتامیه و معرفی برگزیده های جشنواره  10 مهر ماه

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar