دبیر جشنواره ی جهانی فیلم های انساندوستانه معرفی شد.
  • دبیر جشنواره ی جهانی فیلم های انساندوستانه معرفی شد.

    مجید مصاحبی دبیر دومین جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا) شد.

    مجید مصاحبی دبیر دومین جشنواره ی فیلم های انساندوستانه شد که نخستین دوره ی آن با پیام " جهان تکرار دوست داشتن است در کشور ایران برگزار شده بود.

    مصاحبی علاوه بر مسئولیت انجمن سینماگر آینده به فیلمسازی و نویسندگی مشغول است و در زمینه ی برگزاری جشنواره های مختلف در ایران و دیگر کشورها فعالیت می کند.

    جشنواره ی جهانی فیلم های انساندوستانه (آسا) از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر در شهر وایمار واقع در کشور آلمان برگزار می شود.

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar