جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا) در آلمان
  • جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا) در آلمان

    دومین دوره ی جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه که دور نخست آن در کشوز ایران برگزار شده بود این بار در آلمان به میزبانی شهرداری شهر وایمار برگزار خواهد شد.

     این دوره از جشنواره نیز هماند سال نخست با جمله ی "جهان تکرار دوست داشتن است" مزین می شود و با تکیه بر انسان دوستی، دنیای بدون مرز، دوستی بین ملت ها، ادیان و مذاهب و کمک به همنوع فعالیت خود را ادامه می دهد

    شایان ذکز است این جشنواره از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر سال 2018 در شهر وایمار واقع در ایالت تورینگن کشور آلمان برگزار خواهد شد.

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar